Template hsb vsb

TRUBA Wiki Sayfası sitesinden

Git ve: kullan, ara

Hesaplama ve veri depolama ihtiyacı olan isteklilerin, ihtiyaçlarının TRUBA kaynakları tarafından karşılanabilmesi için 22 Ekim 2010 tarih ve 65 sayılı TÜBİTAK ULAKBİM Yönetim Kurulu'nda onaylanan "TÜBİTAK ULAKBİM tarafından Yüksek Başarımlı ve Grid Hesaplama Merkezi Üzerinden Yürütülecek Dış Destekli Projelere İlişkin Çerçeve İlkeler” kapsamında TRUBA kaynakları ücretlendirilebilmektedir.

Bu kapsamda 2011 yılından itibaren TÜBİTAK ARDEB ile yapılan işbirliği ile proje önerisinde hesaplama ve veri depolama isteği bulunan araştırmacılara ilgili Çerçeve İlkeler kapsamında proforma fatura hazırlanarak, projesinin kabul edilmesinden sonra ilgili araştırmacı ve TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü arasında imzalanan sözleşme kapsamında HSB ve VSB Hizmeti verilmektedir.

16 Kasım 2013 tarihli 77 sayılı toplantısında, TRUBA Hizmetlerinden faydalanmak isteyen proje destekli akademik araştırmacılar için 2014 yılı ve sonrasındaki yıllar için sabit bir ücretlendirme tarifesi belirlenerek, ilgili tarifenin web üzerinden araştırmacılara sunulması kararı alınmıştır. Bu karar baz alınarak, 2014 yılı için hizmet bedelleri tablosu güncellenmektedir.


Proje kapsamında TRUBA'dan Hizmet Almak İsteyen Araştırmacılar İçin Yaklaşık Maaliyet Belirlenmesi

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından işletilen TRUBA kaynaklarından proje kapsamında destek almak isteyen araştırmacılar, proje önerisinde bulunmadan önce ihtiyaç duydukları kaynak miktarlarına göre, yukarıdaki tablodan projeleri için ihtiyaç duyulan bütçeyi hazırlayabilirler. Her türlü soru ve sorun ardeb@ulakbim.gov.tr e-posta adresine yönlendirilebilir.


Projesi kabul edilerek TRUBA'dan Hizmet Almak İsteyen Araştırmacılar İçin Sözleşme Düzenlenmesi

TÜBİTAK ARDEB tarafından destekleneceği kesinleşen projeler kapsamında TÜBİTAK ULAKBİM'den destek alacak olan projeler için, yukarıdaki tabloda yer alan işlemci saat bedeli üzerinden istenilen kaynak miktarları belirlenebilir. Karşılıklı olarak ihtiyaç duyulan HSB ve VSB değerleri üzerinden proje boyunca kullanılacak çekirdek saat miktarı belirlenerek, en son HSB ve VSB değerlerine göre yeni sözleşme oluşturularak, Proje Yürütücüsü ve TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü arasında imzalanır. İmzalanan sözleşme tarihlerine göre alınan hizmet aylık/dönemsel olarak Proje Yürütücüsü adına faturalandırılır. Her türlü soru ve sorun ardeb@ulakbim.gov.tr e-posta adresine yönlendirilebilir.

Örnek Hesaplama

Kullanıcılar, sunucuların teknik özelliklerini göz önünde bulundurarak (çekirdek hızı, çekrdek sayısı, bellek miktarı, işlemci mimarisi vs) kullanmak isteyecekleri sunucu grubunu belirleyebilirler. Merkezi dosya sistemi kullanılmadan herhangi bir hesaplama yapmak mümkün olmadığı için hizmet bedeline verileri saklamak için de bir bedel eklenmelidir. Eklenebilecek en az veri alanı büyüklüğü 1 TB'dır. Herhangi bir hesaplama ve veri saklama talebi için hizmet bedeli aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

Toplam HSB = Toplam çekirdek zamanı x Talep Edilen Çekirdek Sayısı x Seçilen İşlemci Çekirdeğinin  Saatlik Bedeli
Toplam VSB = Öngörülen veri saklama zamanı x TB Miktarı x Seçilen Veri Depolama Alanının Saatlik Bedeli


Mesela, projesi süresince 138.240 çekirdek saat (*) hesaplama yapmayı ve bu çalışmalarının sonuçlarını başlangıcından itibaren 120 gün süre(**) ile sistemde saklamayı öngören bir kullanıcı, ilgili hizmet tutarını aşağıdaki gibi hesaplayabilir.

Eğer kullanıcı hesaplarını, Levrek sunucuları üzerinde gerçekleştirmek ve verilerini Lustre depolama alanında saklamak istiyorsa:

Toplam HSB = 138.240 saat x 0,07 TL = 9.676,8 TL
Toplam VSB = 120 gün x 24 saat  x 1 TB x 0,07 = 201,6 TL
Toplam Tutar = 9.676,8 TL + 201,6 TL = 9.878,4 TL (KDV Hariç)

Projede çekirdeksaatin tamamının GPU destekli sunucular üzerinde kullanılması ve başlangıcından itibaren 120 gün süre (**) ile sistemde veri saklama alanı öngörülüyorsa:

Toplam HSB = 138.240 saat x 0,11 TL = 15.206,4 TL
Toplam VSB = 120 gün x 24 saat  x 1 TB x 0,07 = 201,6 TL
Toplam Tutar = 15.206,4 TL + 201.6 TL = 15.408 TL (KDV Hariç)


(*) Aynı anda kullanılabilecek çekirdek sayısı sınırlıdır. En fazla aynı anda kullanılacak çekirdek sayısını bildirmek gerekmektedir. İlgili sayı proje yürütücüsü ve TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü arasında imzalanacak olan sözleşmede yer alacaktır. (**) Bu süre, yapılacak hesaplamanın bitiş zamanından daha uzun olması gerekmektedir. Hesaplamaların bu süreden daha uzun çıkması durumunda, fazla süre ile kullanılan disk alanı bedeli son faturaya yansıtılacaktır.


Hizmet bedelinin, çekirdek sayısı ve proje süresi üzerinden hesaplamak istenmesi durumunda aşağıdaki yol izlenebilir.

Mesela, projesi kapsamında 120 gün boyunca 96 çekirdek ile hesaplama yapmak ve 1 TB'a kadar Lustre depolama alanı kullanmak isteyen bir kullanıcı, toplam hizmet bedelini aşağıdaki gibi hesaplayabilir.

Eğer kullanıcı hesaplarını Lüfer sunucuları üzerinde gerçekleştirmek istiyorsa:

Toplam Çalışma Süresi  = 120 gün x 24 saat = 2880 Saat
Toplam Çekirdek Zamanı = 120 gün x 24 saat x 96 = 276480 Saat
Toplam HSB = 2880 Saat x 96 x 0,02 TL = 5.529,6 TL 
Toplam VSB = 2880 saat x 1 TB x 0.07 = 201,6 
Toplam Tutar = 5.529,6 TL + 201,6 TL = 5.731,2 TL (KDV Hariç)


GPU ile hesaplama yapmak isteyen kullanıcılar, GPU'ların takılı oldugu sunuculardaki tüm çekirdekleri de fiyatlandırmak durumundadır. Örneğin 120 Gün boyunca 6 GPU kullanarak hesaplama yapmak isteyen bir kullanıcı 3 adet GPU'lu Levrek sunucusu kullanmalıdır. Levrek sunucularındaki çekirdek sayısı 16 'dır. Böyle bir hizmet talep edilmesi durumunda, hizmet tutarı aşağıdaki gibi hesaplanabilir.

Toplam Çalışma Süresi  = 120 gün x 24 saat = 2880 Saat
Toplam Çekirdek Zamanı = 120 gün x 24 saat x 48 = 138240 Saat
Toplam HSB = 2880 Saat x 48 x 0,11 TL = 15.206,4 TL 
Toplam VSB = 2880 saat x 1 TB x 0,07 = 201,6 
Toplam Tutar = 15.206,4 TL + 201,6 TL = 15.408 TL (KDV Hariç)
Kişisel araçlar