Yapılan Çalışmalarda TRUBA'ya Türkçe ve İngilizce Teşekkür Örnekleri

TRUBA Wiki Sayfası sitesinden

Git ve: kullan, ara

TRUBA hesaplama kaynaklarını araştırmacılar arasında verimli bir şekilde paylaştırabilmek adına, araştırmacılarımızdan bundan önce yapmış olduğu veya yapacağı çalışmalar hakkında (makale, tez, bildiri, poster sunumu, vb.) geri bildirim beklenmektedir. Bu bildirimler doğrultusunda kullanıcılar arasında kaynak paylaşımına gidilecektir. TRUBA kaynakları kullanarak yaptığınız araştırma ve çalışmalarınızın sonucundaki yayınları https://portal.truba.gov.tr adresindeki Yayınlarım menüsünden ekleyebilirsiniz.

TRUBA hesaplama kaynaklarının kullanıldığı tüm bilimsel çalışmalarda (makale, tez, bildiri, poster sunumu, v.b.) kullanıcılarımızın aşağıdaki teşekkür ("acknowledgement") metinlerine yayınlarında yer vermeleri gerekmektedir.

Türkçe Teşekkür Örneği  

Bu araştırmada yer alan tüm/kısmi nümerik hesaplamalar TÜBİTAK ULAKBİM, Yüksek Başarım ve Grid Hesaplama Merkezi'nde (TRUBA kaynaklarında) gerçekleştirilmiştir.

İngilizce Teşekkür Örneği  

The numerical calculations reported in this paper were fully/partially performed at TUBITAK ULAKBIM, High Performance and Grid Computing Center (TRUBA resources).

Kişisel araçlar